ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, PROPOBILL.GR, υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔΠ. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Ι] ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. Η ΙΔΙΑ ΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (LINK) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ.

ΙΙ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ :
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας PROPOBILL.GR κάθε μορφής (κείμενο,
εικόνες, ήχοι, γραφικά, γραφήματα, διαφημίσεις) είναι καθαρά ψυχαγωγικού, πληροφοριακού, ειδησεογραφικού και διαφημιστικού χαρακτήρα και αφορά στην παροχή πληροφοριών, εκτιμήσων, επισημάνσεων και ειδήσεων απευθυνόμενων προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, σχετικά με την ενημέρωση τους για θέματα που αφορούν την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε στοίχημα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που διεξάγεται νόμιμα και σε πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια ή σε γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή νομίμου στοιχήματος, με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οικονομικό κίνδυνο.
Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση :
Α)Δεν συνιστά προτροπή ή παρακίνηση προς τους επισκέπτες να συμμετάσχουν σε
Β)Δεν παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής ή τοποθετήσεως στοιχημάτων
προκαθορισμένης ή μη απόδοσης.
Η ιστοσελίδα PROPOBILL.GR περιέχει προσωπικές απόψεις και σε καμία
περίπτωση αυτές δεν αποτελούν συμβουλές στην συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια.

ΙΙΙ] ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση των διαχειριστών της PROPOBILL.GR. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτει ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών της PROPOBILL.GR και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Απαγορεύεται αυστηρώς η αντιγραφή, αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο αναμετάδοση, διανομή, αναδημοσίευση ή τροποποίηση ή μεταπώληση των εκτιμήσεων της PROPOBILL.GR. Επιτρέπεται μόνον εφόσον υπάρξει αποκλειστικώς και μόνον έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας.

IV] ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και ηPROPOBILL.GR δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η PROPOBILL.GR υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

ΙΔΙΩΣ :
Η PROPOBILL.GR ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι παντός επισκέπτη/χρήστη αιτία των περιλαμβανομένων σε αυτή εκτιμήσεων, επισημάνσεων και πληροφοριών, δεδομένου ότι αυτές δεν απολαμβάνουν βεβαιότητας ή με οποιονδήποτε τρόπο εγγυώνται οποιοδήποτε αποτέλεσμα, πολύ δε περισσότερο δεν υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση προτροπή ή αποτροπή από την εκτέλεση ή μη συγκεκριμένων πράξεων αναφορικά με το θέμα με το οποίο σχετίζονται. Ως εκ τούτου, ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της με δική του βούληση και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη να επαληθεύσει ή όχι τις πληροφορίες που
παρέχονται. Η PROPOBILL.GR σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για
τυχόν απαιτήσεις όλως ενδεικτικώς νομικής, αστικής ή και ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε ζημία από επισκέπτες ή τρίτους από αιτία που έχουν σχέση με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας.

Επίσης, η PROPOBILL.GR δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, οι επιλογές και
τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η PROPOBILL.GR δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η PROPOBILL.GR .

V] ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της ιστοσελίδας και του επισκέπτη/ χρήστη αυτής και των υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

VI] ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Σε περιπτώσεις τεχνικών ή άλλης φύσεως δυσκολιών, λόγω των οποίων η πρόσβαση στην ιστοσελίδα δυσχεραίνεται ή καθίσταται αδύνατη, η ιστοσελίδα ουδεμίαν ευθύνη φέρει.

VII] ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής και τους παρόντες όρους.